(1)
Arina, H.; Faizah, N. Pengaruh Penambahan Serat Kulit Jagung Terhadap Sifat Mekanik Komposit Polipropilena (PP) Dengan Penambahan Aluminium Oksida (Al2O3) Dan Maleat Anhidrida (MAH) Sebagai Coupling Agent. JPCET 2024, 1, 41-48.